Fasádní práce

Fasádní práce probíhají dle harmonogramu. Všechny domy mají atraktivní vzhled, kterého je docíleno použitím moderních a bezúdržbových lícových cihel. Fasády s cihlovými prvky patří k těm nejkrásnějším a nejelegantnějším fasádám. Použitím cihlových pásů na fasádě a sedlové střechy v moderním provedení antracitového plechu, má tak každý dům svůj osobitý styl.